Te veel hedendaagse kunstenaars krijgen te weinig toonkansen. Ze ambiëren zichtbaarheid, maar weten dat ze ondanks de explosie van social media een grote groep kunstliefhebbers niet bereiken. Het online aanbod is immens en het aantal promotiegaleries en de gecureerde en/of gesubsidieerde initiatieven zijn te beperkt om alle kunstenaars met potentieel aan bod te laten komen.  En het mag gezegd, toonkansen hebben voor een stuk te maken met timing, toeval of geluk. Waarom de ene kunstenaar het waarmaakt en de andere niet, heeft niet alleen met talent, visie of beeldkracht te maken. Alles begint met zichtbaarheid.

 

HEDENDAAGS / YOC is een platform dat zichtbaarheid voor hedendaagse kunstenaars garandeert. Online op yoc.today, maar vooral door de organisatie van groepstentoonstellingen waar de geselecteerde kunstenaars 530m2 invullen met als doel een sterk collectief geheel neer te zetten. Hoewel de beeldtaal van elke kunstenaar persoonlijk is, is diversiteit geen valkuil, maar wel de fundering van een intrigerende dialoog.

 

SELECTIES / YOC organiseert OPEN CALLS op Instagram waar de kunstenaars geselecteerd worden voor deelname aan de tentoonstellingen. Daarnaast organiseert het platform ook COACHINGSTRAJECTEN waar je werkt aan een professionele profilering en intensief en persoonlijk begeleid wordt op het gebied van prijszetting, consistentie portfolio, begeleidende tekst, samenwerkingsverbanden, zelfpromotie en branding. Hiervoor kan je een aanvraag indienen en als je geselecteerd bent, neem je na afloop van het traject gegarandeerd deel aan de volgende groepstentoonstelling. Tenslotte heeft curator EVA WUYTJENS een aantal WILDCARDS in handen waarmee ze hedendaagse kunstenaars selecteert die aansluiten bij haar persoonlijke visie > MEER INFO vind je op de informatieve site YOC.BE

.

VOOR WIE / YOC ondersteunt kunstenaars die appelleren aan het hedendaagse referentiekader en bijgevolg een beeldtaal hanteren die dat referentiekader actualiseert. Elke kunstenaar die niet verbonden is aan een galerie en in België woont of werkt, kan deelnemen aan de OPEN CALLS of zich kandidaat stellen voor het COACHINGSTRAJECT. Leeftijd speelt geen rol. Alle media zijn toegelaten. > meer info YOC.BE

.

ONAFHANKELIJK / YOC zorgt voor de promotie, organisatie en professionele omkadering, maar de kunstenaars zijn niet gebonden. Bewegingsvrijheid is onontbeerlijk voor artistieke groei.