HEDENDAAGS

YOC is een platform voor hedendaagse kunst dat zichtbaarheid ambieert. De kunstenaars worden ondersteund, gepromoot en nemen deel aan groepstentoonstellingen georganiseerd door YOC. De eerste tentoonstelling 'Through Walls' ging door van 26 januari tot 17 februari 2020. De tweede tentoonstelling PALIMPSEST zal doorgaan van 23 januari tot 15 februari 2021 (volzet)

SELECTIE

De kunstenaars dienden een aanvraag in en werden geslecteerd met als uitgangspunt kunstenaars te ondersteunen die appelleren aan het hedendaagse referentiekader en bijgevolg een beeldtaal hanteren die dat referentiekader actualiseert.
Elke kunstenaar met een actuele visie kan zich kandidaat stellen op yoc.be. (omwille van de onvoorspelbare evolutie van covid-19 en eventuele toekomstige maatregelen m.b.t. de organisatie van publieke tentoonstellingen/evenementen kunnen er tot nader order geen aanvragen worden ingediend)

ONAFHANKELIJK

YOC selecteert op kwaliteit, garandeert een correcte prijszetting en zorgt voor de promotie, organisatie en professionele omkadering, maar is geen commissionair in selecties, professionele contacten of verkopen. De kunstenaars zijn 100% onafhankelijk. De portfolio's vermelden dan ook de contactgegevens van de kunstenaars. YOC co├Ârdineert en blijft uiteraard ter beschikking voor bijkomende info.