May Oostvogels

°1960 VLIMMEREN

In het werk van May Oostvogels is duidelijk het meditatieve aanwezig. Ze heeft een vermoeden van werkzame elementaire krachten in het materiaal en probeert het onbewust geheugen van de materie te vangen in zie belevenissen.
Haar vormgeven zou je eerder elementair kunnen noemen en het scheppen zelf is haar leermeester. Iedere handeling is belangrijk met welk materiaal ook: het potlood, de verfkwast, de boormachine…. De niet controle, de omweg, het onaffe, schijnbare toevalligheden worden bewust of onbewust ingezet. Niet alle werk is zo vanuit de buik of onbewust gegroeid, soms zijn haar werken ontstaan vanuit een weloverwogen plan. Hier treedt dan het logische of meer het wiskundige op de voorgrond, hand in hand gaande met een verhoogde gevoeligheid en aandacht voor de stof. Een schijnbare contradictie: vanuit een weloverwogen compositie geeft ze de gebruikte materialen een maximaal platform voor communicatie.

 

 

 

may@oostvogels.net