Simon Verheylesonne

RE-MYTHOLOGISATION            SOLOSHOW_CURATOR EVA WUYTJENS

 

Simon Verheylesonne (°1991) studeerde aanvankelijk fotografie aan het KASK in Gent en maakte al vroeg een opmerkelijke passage in Parijs. Van kindsbeen af is hij gefascineerd door vormen en kleuren. Hij slaagde erin schoonheid te ontdekken in objecten die geheel losstonden van hun oorspronkelijke functie. Dit gegeven moedigde hem aan te experimenteren met diverse media. Een cruciale stap die het hoge instantie-gehalte van zijn sculpturen verklaart.

Zes jaar geleden verhuisde Verheylesonne van Gent naar Machelen-aan-de-Leie. Hij keerde terug naar het Raveel-dorp waar hij opgroeide. Zijn nieuwe atelier droeg niet alleen een sterke geladenheid met zich mee  doordat het de voormalige schrijfkamer van Gerard Reve was, ook zorgde het voor bezinning en vormde het de katalysator van zijn recent werk. Hij startte er de reeks ‘Annunciation’, een serie waarin hij installaties van gedrapeerd textiel fotografeerde en deze bewerkte met doorzichtige emulsies. (Begin 2019 werd hieruit een werk opgenomen in de vaste collectie van het Mudel Museum in Deinze). Kenmerkend voor het oeuvre van Verheylesonne is het lange rijpingsproces alvorens zijn werken het atelier verlaten. Ze worden voortdurend getoetst aan zichzelf en aan  voorgaande werken. Hierdoor ontstaat er een sterkte correlatie tussen zijn creaties. Ongeacht voor welk medium Verheylesonne opteert.

Zijn honger naar kennis is sinds het begin van zijn kunstenaarscarrière een stuwende drijfveer. Verheylesonne wist aan de hand van werkervaring en zelfstudie een indrukwekkende rugzak aan culturele bagage te verwerven. Zo beschikt hij over parate kennis omtrent etnische volkeren, de klassieke oudheid, Vlaamse Primitieven, vroege landschapsschilders en de geschiedenis van de moderne kunst, wat op een natuurlijke wijze zijn creatieve aspiraties beïnvloedt. Verheylesonne ‘her-mythologiseert’ dat wat verloren is gegaan of datgene we dreigen te vergeten. In zijn beschilderde boombasten duiken reminiscenties op van geesten en mythologische dieren. Hij stelt ze tentoon in zorgvuldig vervaardigde schrijnen en vitrines. Enerzijds om hun glans en grandeur op de voorgrond te plaatsen,  maar anderzijds ook om sagen en legenden van onder het stof te halen. In andere werken worden uitgescheurde flarden landschappen als microscopische preparaten gevat tussen glas, of verrijkt hij deze met sculpturen van gips.

Simon Verheylesonne daagt met zijn oeuvre de toeschouwer uit om terug te durven blikken. Om herinneren te herbeleven, door te vertellen en te koesteren.

TEKST:EVA WUYTJENS I.S.M. SIMON VERHEYLESONNE

 

@simonverheylesonne