Max Denys

LANDSCAPE            SOLOSHOW_CURATOR EVA WUYTJENS

 

 

 

De schilderijen van Max Denys (°1991 Antwerpen) tonen weelderige landschappen en genretaferelen. Zijn inspiratie vond hij enerzijdse in de versnipperde Vlaamse natuur waarin hij opgroeide, maar anderzijds ook in de eerder technische, artistieke praktijk van zijn grootvader die als restaurateur actief was. Deze twee aspecten verklaren de veelvuldige verwijzingen naar het alledaagse landschap en de kunsthistorische beschouwingen die binnen zijn oeuvre een centrale plek innemen. 

Door te spelen met lijnen, vlakken en borstelstreken komt Denys tot zijn typerende geënsceneerde landschappen. Hierin onderzoekt hij hoe informatie en gebeurtenissen verwerkt worden tot iets wat zich tussen droom en herinnering bevindt. 

TEKST:EVA WUYTJENS I.S.M. MAX DENYS

@max.denys