Linda Molleman

°1949 OOSTENDE

 

Linda Molleman is geïntrigeerd door het leven voor en na de geboorte, de dood, het leven na de dood, de wedergeboorte. astrologie, natuurfilosofie, het bovennatuurlijke, het al dan niet afweren van het geloof. De spirituele ondertoon staat ten dienste van het verlangen, de dwanggedachte om schoonheid te creëeren. Het is de beleving van perfectie die aan de grondslag ligt van dit gevoel voor schoonheid. Haar kunstwerken zijn meerduidig en kunnen geïnterpreteerd worden binnen een context die door het werk zelf wordt gecreëerd.Niet alleen het traumatische maar ook de speelsheid, de fantasievolle denkprocessen, de gedreven gedachte, een verfijnde gevoeligheid voor lijn en vorm weerspiegelen de binnen- en buitenkanten van de sculpturen en installaties.

 

 

lindamolleman@hotmail.com