Joëlle Janssens

°1978 HASSELT

Het onzichtbare zichtbaar maken. Het ontastbare lezen. Identiteit. 

Zinderingen tussen de fysische wereld en de ervaring ervan, vormen de kern van de fotografische beelden van Joëlle Janssens. Haar laatste reeks *x* bestaat uit portretten waarin de subjecten hun ware identiteit lijken te ontvluchten. Gezichten zijn niet zichtbaar of zwaar vervormd. Toch wordt er duidelijk geprofileerd.

joellejojo@msn.com