Jessie Georges

GESELECTEERD #YOCOPENCALL

 

Jessie Georges (°1979 Gent)  is in een tweetalige omgeving opgegroeid. De subtiele verschillen in traditie en denkwijze zijn voor haar duidelijk zichtbaar en onderwerp van observatie. Gebruikte objecten hebben een geheugen en vertellen iets over de gebruiker, maar ook over de omgeving waarin ze bestaan en functioneren. Ze zijn een referentie voor ons culturele geheugen.

Door een beeld op te bouwen met deze objecten als medium, refereert ze naar ons cultureel en traditioneel westers denken en de vervorming dat het denken ondergaat in de tijd. Perceptie, ermee omgaan en hoe een indruk met de tijd verandert, fascineren haar. Er ontstaat altijd iets dat niet te vatten of te verklaren is, iets dat open blijft. Met dit uitgangspunt maakt ze beelden die op hun beurt de toeschouwer een mogelijk narratief aanreiken. Ze zoekt bewust naar een vormgeving dat een potentieel verhaal kan brengen waarin ruimte ontstaat voor persoonlijke interpretatie en invulling.

 

 

@jessiegeorgesart