Inge De Zutter

°1973 OOSTENDE

 

Via het kantklossen verheft Inge De Zutter de materie tot picturaal middel. Ze overstijgt de ambacht om uitdrukking te geven aan een complex en geladen beeld. De thema’s in de reeks KAN’T zijn de natuur, de draad en het weefsel, het maken van verbindingen, (ont)binding, ritme en patronen. Hierdoor ontstaat een spanning in haar sculpturen, waarin de verbinding van de draden een ruimtelijke lichtheid en openheid creëren. Het kantobject is een ingreep in de ruimte en brengt een verandering teweeg. Ondanks het gebruik van koperdraad voor de vormgeving, heeft de eigenheid van het textiel de bovenhand.

 

ingedezutter@mail.be