Femke Nijs

GESELECTEERD #YOCOPENCALL

 

De details of deelbeelden in het werk van Femke Nijs (°1996 Leuven) nemen het al dan niet over van het figuratieve beeld. In deze zoektocht naar het vastgrijpen van het volatiele, blijft een ruis aanwezig, voelbaar doorheen de ruwe stroken. De droge, bijna stugge borstelstreken spelen met de structuur van hun drager, het doek, en met de opstapeling van kleur en vorm. Hierdoor ontstaat een korzelige opeenstapeling met fijndradige onderbrekingen. De kleuren lijken deze ruwheid tegen te gaan. Het werk schuurt met de spanning tussen het beeld, de materialiteit en de kleur, speelt met het afgeronde esthetische beeld, maar wijst ons erop dat we iets hebben gemist, dat er iets is dat we niet hebben gezien. Hierdoor gaan we op zoek naar dat gemis, als een soort melancholie naar dat wat we nooit volledig in wezen hebben waargenomen.

 

 

 

@femkenijs