Christophe Dehaene

GESELECTEERD #YOCOPENCALL

 

Christophe Dehaene (°1967 Poperinge) vertrekt in zijn werk steeds vanuit het verleden, niet uit nostalgie, maar eerder om een poging te ondernemen om vat te krijgen op de tijd. Stilstaan bij wat geweest is, op zoek gaan naar voorwerpen die handelingen, sporen of verhalen dragen uit het verleden. Het artefact vormt zo de basis waarmee een nieuw werk wordt gecreëerd. De kunstenaar vult verder aan door zowel vormelijke als inhoudelijke ingrepen, het creëren van een nieuwe context waarbij het verleden en het hedendaagse elkaar kruisen.

 

 

@dehaenechristope