Annelies Van Camp

°1982 BONHEIDEN

 

De experimentele installaties van Annelies Van Camp laten de toeschouwer via diverse beeldtechnieken stilstaan bij zijn beperkte waarneming. Schaal, a priori kennis, ruimte, ontastbaarheid, licht, determinisme, projectie, illusie, virtualiteit zijn kernbegrippen die haar werk conceptueel onderbouwen met als basisthema’s perceptie en waarneming. Alledaagse situaties waar niemand nog bij stilstaat worden gemanipuleerd of geaccentueerd waardoor ze weer waargenomen worden.

In Cut the sun out of the Frame maakt Annelies Van Camp beelden van het onvatbare zoals licht en tijd en onderzoekt ze de hedendaagse beeldcultuur door te experimenteren met de mogelijkheden/ beperkingen van de hedendaagse beeldtechnieken. Een onderzoek naar de betekenis en de tekortkoming van het beeld tijdens het digitale tijdperk waar fake nieuws, reproducties, massaproductie, kunstmatig licht en sociale media onze beeldcultuur vormen.

 

annelies_vcamp@hotmail.com