Hendrik Vermeulen

°1965 ROESELARE

Hendrik Vermeulen werkt vanuit een veldstation, een tijdelijke halte of een geïmproviseerde schuilplaats. Een plaats om waar te nemen en te reflecteren over leven en dood, over sporen van menselijke ingrepen in het landschap. Hij registreert de ‘feiten’ in veldboeken, teksten, vondsten, geluiden, tekeningen, panelen, sculpturen, foto’s, film. De omgeving en de omstandigheden ter plaatse bepalen welke media er gebruikt worden. Sommige registraties zijn letterlijk, andere zijn verbeeld. Een gebeuren zonder compromissen, gericht op improvisatie en onvoorspelbaarheid. Er wordt opgeslaan en verwerkt wat een chaos aan ruw materiaal oplevert. Vervolgens selecteert en verfijnt hij tot de plaats een eigen verhaal vertelt.

 

info@hendrikvermeulen.be