.

.

90 kunstenaars dienden een aanvraag in om het coachingstraject van YOC te volgen. 10 kunstenaars werden geselecteerd om vanuit de invalshoek van een galerie meer inzicht te krijgen in de kunstmarkt en te werken aan hun professionaliteit. Onder begeleiding van Katrien Dessers van Galerie Dessers werd er in 5 sessies van telkens 3 uur gewerkt aan de consistentie van de portfolio’s, er werd een begeleidende tekst geschreven, de prijszetting werd bepaald en ze kregen meer inzicht in samenwerkingsverbanden en de selectiecriteria van galeries en andere actoren. Het traject werd afgesloten met een sessie over promotie en branding en een gegarandeerde deelname aan PALIMPSEST #3.

VOOR KANDIDATUREN VOOR EEN VOLGEND COACHINGSTRAJECT > YOC.BE

 

Sessie1 – De kracht van je werk – hoe stel je een sterke, consistente portfolio samen.

Feedback en reflectie zijn belangrijk voor je artistieke groei. In deze sessie krijg je opbouwende feedback over je werk met als doel te duiden waar jouw sterkte ligt. Feedback is een belangrijke richtingaanwijzer om artistiek te groeien. Daarnaast is het leerrijk om te horen wat de sterkte is van de andere deelnemende kunstenaars. Wat is je thematiek, je onderwerp en gebruik je een motief? Als je dit weet, heb je een leidraad voor een sterke portfolio. Wanneer je inzicht krijgt in de kracht van je werk, is dit de fundering en een boost voor je artistieke groei en een leidraad voor je werk in de toekomst.

Sessie 2 – Het belang van een sterke tekst

Een begeleidende tekst heb je als kunstenaar altijd nodig. Voor een selectie, een aanvraag of om uitleg te geven over je werk. Als je je werk op de juiste manier verwoordt, laat je zien dat je een kunstenaar bent met een visie. Deze sessie verplicht je dan ook om na te denken wie je bent als kunstenaar, waar je voor staat en hoe je je werk met tekst kan optillen. Wat er in zo’n tekst wel en vooral niet moet staan, zal duidelijk zijn na deze sessie. Een goede tekst die alles omvat, kan jaren mee. Ook al evolueert je werk.

Sessie 3 – Het belang van de juiste prijszetting

Je prijszetting is uitermate belangrijk. Niet alleen naar verkoop toe, maar ook naar verzekeringswaarde bij transport en tentoonstellingen. Welke prijs heeft een installatie? Fotografie? Een object? De marktwaarde van beeldende kunst is afhankelijk van meerdere factoren en het is belangrijk om een prijszetting te hanteren waarin je niet vastloopt. In deze infosessie zal het werk van elke deelnemende kunstenaar een adviserende prijszetting toebedeeld krijgen, gestaafd door voorbeelden uit de praktijk

Sessie 4 – Profilering en jezelf promoten. Hoe doe je dat?

Ondanks de explosie van zelfpromotie via internet en social media, zijn selecties voor fysieke tentoonstellingen belangrijk voor je profilering. Ze hebben niet alleen een logistieke functie, maar zijn bepalend voor je geloofwaardigheid. Hoe vergroot je je kansen om geselecteerd te worden? Hoe organisser je zelf een tentoonstelling? Hoe zet je je als kunstenaar op de juiste manier in het blikveld? Heb je een website nodig? Hoe profileer je jezelf op een professionele manier en hoe belangrijk zijn de sociale media?

Sessie 5 – Samenwerkingsverbanden met galeries & andere actoren

Welke selectiecriteria worden gehanteerd door galeristen, curatoren of andere actoren? Welke toonkans past bij jou als kunstenaar? Naar welke galeries richt je je? En hoe ziet zo’n samenwerking er dan uit? Wat met btw, facturatie, verzekeringen, commissielonen, consignaties en contracten? Tijdens deze infosessie krijg je meer duiding over de werking & selectieprocedure van galeries & andere actoren.